Våra Tjänster

Behöver dina möbler och mattor rengöras eller behöver era textiler
fläck- och flamskyddVi har lösningen!

FLS Sweden AB är ett företag som specialiserat sig på att rengöra, skydda och värdebevara textilier. Vi arbetar uteslutande med miljöanpassade medel och metoder som inte har någon skadlig inverkan på människor, djur och natur.