Textiltvätt med extraktion

Textiltvätt med extraktion

Pdf.

  • Textiltvätt  för mattor och möbler utförs mycket noga med kraftfulla och effektiva extraktionsmaskiner. 

  • Vår tvättmetodik bygger på att vi transporterar bort smuts och tvättmedelsrester (tensider) med rent vatten. 

  • Därefter analyserar och bearbetar vi de fläckar som ej försvunnit med därför avsett medel och avslutar arbetet med att pH-neutralisera textilen. 

  • Avslutningsvis genomför vi en fläck- och smutsskyddsbehandling av textilen vilket betydligt underlättar all framtida skötsel och underhåll.

 

Det är en stor konst att tvätta textila mattor och möbler! 

Vi är stolta över att vi behärskar den tekniken där det behövs som bäst.

Vi utför våra tjänster åt rederier tåg- & flygbolag, företag, hotell & konferens, textil- & möbelproducenter, biografer, mfl.